HIV i TB

Pristupačne i kvalitetne zdravstvene usluge za ključne populacije u regiji Jugoistočne Evrope

Uspostavljanje Regionalne mreže zajednica za borbu protiv HIV-a i tuberkuloze u Jugoistočnoj Evropi

 

Lokacija

 

Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Moldavija, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Srbija

Početak projekta

01/04/2019

Cilj

Obezbjeđivanje pristupačnih i kvalitetnih zdravstvenih usluga za ključne populacije u regiji Jugoistočne Evrope

U prvoj fazi, Partnerstvo za zdravlje će voditi proces uspostavljanja regionalne mreže zajednica za borbu protiv HIV-a i tuberkuloze u Jugoistočnoj Evropi, te će nakon pravne registracije, pozvati vodeće, iskusne OCD iz 9 zemalja regije da pristupe novoformiranoj organizaciji. Pored učešća u donošenju odluka, ove organizacije civilnog društva će služiti kao mentori grassroot organizacijama koje okupljaju pripadnike ključnih populacija iz svake od 9 zemalja. Regionalna mreža cilja da dopre grassroot grupe, neovisno o pravnom statusu, kapacitetima ili iskustvu u implementaciji projekata. Kako bi uspjeli doprijeti do ovih organizacija, Regionalna mreža će objaviti javni poziv u lokalnim sredstvima informisanja i putem državnih koordinacionih mehanizama. Regionalna mreža će ciljati da uključi sve formalne i neformalne grupe, sa ključnim zahtjevom da te grupe dolaze iz ključnih populacija koje su zainteresovane da zagovaraju za poboljšanje odgovora na HIV i tuberkulozu u svojim državama. Odmah nakon identifikacije organizacija, one će biti uparene sa iskusnim orgnaizacijama iz svojih država sa ciljem organizovanja jačanja kapaciteta. U ovoj fazi će se također organizovati prvi sastanak Regionalne mreže populacija, na kojem će se usaglasiti pravilnici o radu i izabrati rukovodstvo. Plan jačanja kapaciteta, koji će se donijeti na ovom sastanku, će imati dvije komponente: izgradnja zagovaračkih kapaciteta i jačanje osnovih upravljačkih kapaciteta organizacija.Back
Go to top
Da li sam
pod rizikom?
Razmišljate da li se trebate testirati na HIV ili gdje to možete uraditi? Popunite ovaj jednostavni on-line upitnik i saznajte da li se trebate testirati...
Click to begin online test

Mapiranje zdravstvenih ustanova

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more