HIV

Doprinos uspostavljanju socijalnog ugovaranja s ciljem omogućavanja održivih usluga ključnim populacijama...

Održivost usluga za ključne populacije u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji

Donator

Alliance for Public Health/Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije

Lokacija

Bosna i Hercegovina

Početak projekta

01/04/2019

Cilj

Doprinos uspostavljanju socijalnog ugovaranja s ciljem omogućavanja održivih usluga ključnim populacijama od strane organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini

Specifični ciljevi: 
1)    podizanje svijesti i zagovaranje za uvođenje mehanizama socijalnog ugovaranja u zakonske okvire i budžete za zdravstvo;
2)    uključivanje usluga koje pružaju mobilni timovi za testiranje na HIV u finansiranje iz sredstava fondova zdravstvenog osiguranja;
3)    poboljšanje učešća organizacija civilnog društva u planiranju politika i kreiranju budžeta sa ciljem implementacije kvalitetnih programa.

Obrazloženje za ovaj projekat leži u potrebi da se usluge za ključne populacije pružaju od strane organizacija civilnog društva. Trenutno pravno okruženje ne omogućava fondove zdravstvenog osiguranja da finansiraju usluge koje pružaju OCD. Rezultat, kojem svjedočimo nakon završetka finansiranja od strane Globalnog fonda, je potpuni nedostatak tih usluga. Kao prioritet se postavlja pružanje usluga testiranja za ključne populacije izvan zdravstvenih ustanova (mobilno testiranje). Posljednjih godina, najveći broj novo-otkrivenih slučajeva HIV-a je identifikovano unutar ključnih populacija kroz mobilno testiranje. Ozbiljno smanjenje broja testiranih u ustanovama posljednjih godina je rezultiralo slabom detekcijom novih slučajeva i izuzetno malim brojem testiranja osoba koje pripadaju ključnim populacijama.
  
Vizija za narednih 3-5 godina je da će Ministarstvo civilnih poslova, kantonalna ministarstva zdravlja, fondovi solidarnosti pri zavodima za zdravstveno osiguranje podržati programske budžete za HIV sa ukupnim iznosom od 300.000 BAM, što bi pokrilo troškove preventivnih aktivnosti na polju HIV-a koje pružaju organizacije civilnog društva.Back
Go to top
Da li sam
pod rizikom?
Razmišljate da li se trebate testirati na HIV ili gdje to možete uraditi? Popunite ovaj jednostavni on-line upitnik i saznajte da li se trebate testirati...
Click to begin online test

Mapiranje zdravstvenih ustanova

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more