Grad Mostar potpisao Parišku deklaraciju

Aktivnosti i obaveze uključuju i ostvarivanje 90–90–90 ciljeva koje je postavio UNAIDS, što će rezultirati time da 90% ljudi koji žive sa HIV-om saznaju za svoj HIV status, 90% ljudi koji znaju za svoj HIV pozitivni status dobit će antiretrovirusnu terapiju, a 90% ljudi koji su već na terapiji će imati nemjerljivu količinu virusa u krvi što praktično isključuje rizik prijenosa HIV-a.
Po ovlaštenju gradonačelnika Ljube Bešlića danas je u Gradskoj vijećnici Mostara Radmila Komadina, glavna savjetnica Grada Mostara zajedno s Aidom Kurtović, direktorica Partnerstva za zdravlje, potpisala Parišku deklaraciju.
 
Aktivnosti i obaveze uključuju i ostvarivanje 90–90–90 ciljeva koje je postavio UNAIDS, što će rezultirati time da 90% ljudi koji žive sa HIV-om saznaju za svoj HIV status, 90% ljudi koji znaju za svoj HIV pozitivni status dobit će antiretrovirusnu terapiju, a 90% ljudi koji su već na terapiji će imati nemjerljivu količinu virusa u krvi što praktično isključuje rizik prijenosa HIV-a.
 
''Grad Mostar se danas pridružuje velikom broju gradova, odgovornih lokalnih zajednica koji su odlučili dati svoj doprinos u borbi protiv HIV-a i AIDS-a i dodatno povesti računa o zdravlju svojih građana. Danas, dok smo suočeni sa ogromnom prijetnjom koju predstavlja pandemija COVID-19 više nego ikad smo svjesni važnosti borbe protiv infektivnih bolesti. Više nego ikada smo svjesni značaja prevencije širenja zaraznih bolesti kao i stigmatizacije oboljelih'', istaknula je gospođa Komadina. Zahvaljujući napornom radu brojnih pojedinaca iz vladinog i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, posebno nevladine organizacije Partnerstva za zdravlje, kao i pomoći UN-ovih agencija, Bosna i Hercegovina ima najmanji broj oboljelih u Jugoistočnoj Europi. Mostar može biti ponosan na ono što je do sada urađeno u Bosni i Hercegovini na polju prevencije i liječenja HIV-a i AIDS-a. Tokom ceremonije potpisivanja koja je prošla u znaku aktualne pandemije COVID-19, izražene su zahvale svima koji su pomagali i pomažu u borbi protiv epidemije HIV-a u Mostaru kao i infektologu dr. Siniši Skočibušiću, koji je inicirao potpisivanje Pariške deklaracije.
 
Partnerstvo za zdravlje će nastaviti sa inicijativom u budućnosti i nadamo se da će i drugi gradovi slijediti primjer Bijeljine, Mostara i Sarajeva.


Back
Go to top
Da li sam
pod rizikom?
Razmišljate da li se trebate testirati na HIV ili gdje to možete uraditi? Popunite ovaj jednostavni on-line upitnik i saznajte da li se trebate testirati...
Click to begin online test

Mapiranje zdravstvenih ustanova

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more