Hospital J.U. Opća bolnica Jajce

Address: Kraljice Jelene
City: Jajce
Description of services:
Kirurški odjel
Interni odjel
Odjel za ginekologija i rodilište
Odjel za pedijatriju
Odsjek za neurologiju
Odsjek za urologiju
Odsjek za ortopediju
Oftalmološka ambulanta
ORL ambulanta
Fizijatrija
Laboratorijska dijagnostika
Mikrobiološki laboratorij
Radiološka dijagnostika 
Služba za transfuziju
Mrtvačnica
Bolnička apoteka

E-mail:
Phone: +387 30 658-107
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more