J.U. Rehabilitacioni centar Fojnica

Address: Banjska 1
City: Fojnica
Description of services:
Odjel za medicinsku rehabilitaciju (Rehabilitacija pacijenata sa reumatskim oboljenjima; Rehabilitacija pacijenata sa osteoporozom; Rehabilitacija pacijenata sa oboljenjima / povredama nervnog sistema; Rehabilitacija pacijenata sa tjelesnim deformitetima ; Rehabilitacija nakon povreda mišićno – koštanog sistema; Rehabilitacija nakon operativnih zahvata na mišićno – koštanom sistemu; Habilitacija i rehabilitacija djece ; Rehabilitacija pacijenata starije životne dobi )
Odjel za kardiorehabilitaciju
Odjel za neurorehabilitaciju
Rehabilitacija sportista
Hematološko-biohemijski i mikrobiološki laboratorij
RTG kabinet
EMNG (elektromioneurografski) kabinet
Kabuinet za ergometriju
Kabinet za ultrazvuk sa color dopplerom ( ultrazvuk srca i krvnih sudova)
Denzitometrija
Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku kičme i koljenasE-mail:
Phone: +387 30 838-800
Web address: http://www.reumal.ba/v2/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more