DZ J.U. Dom zdravlja Fojnica

Address: Bolnička 8
City: Fojnica
Description of services:
Opća i porodična medicina
Hitna medicinska pomoć
Pedijatrija
Ginekologija ( po ugovoru)
Stomatološka služba
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika (po ugovoru radiolog)
Specijalističko konsultativna služba (internista, radiolog, dermatovenerolog,pulmolog, hirurg, neuropsihijatar)

E-mail:
Phone: +387 30 831-822
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more