DZ J.U. Dom zdravlja Prača-Pale

Address: Himze Sablje 3
City: Ustikolina
Description of services:
Porodična medicina
Stomatološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Primarna ultrazvučna dijagnostika
Specijalističko-konsultativna ordinacija (1xsedmično:internista, ginekolog, pedijatar)

E-mail: judzpraca@bih.net.ba
Phone: 061/20275 / 038 799-020 / 799-020
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more