DZ J.U. Dom zdravlja Gradačac

Address: Josipa Šibera
City: Gradačac
Description of services:
Porodična medicina
Služba hitne medicinske pomoći
Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena sa stacionarom
Dispanzer za zdravstvenu zaštitu djece
Služba medicine rada
Polivalentna patronaža
Zdravstvena njega u kući
Dispanzer za plućne bolesti i tuberkulozu
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za očne bolesti
Služba za interne bolesti
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Centar za mentalno zdravlje
Laboratorijska dijagnostika (hematološki, biohemijski i mikrobiološki laboratorij)
Radiološka i ultrazvučna dijagnostikaE-mail: info@dzgradacac.com
Phone: +387 35 817-110
Web address: http://www.dzgradacac.com/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more