KC J.U. Klinička bolnica Mostar

Address: Kralja Tvrtka
City: Mostar
Description of services:
Klinika za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu
Klinika za kirurgiju
Klinika za neurologiju
Klinika za ortopediju
Klinika za onkologiju
Klinika za ORL i maksilofacijalnu kirurgiju
Klinika za očne bolesti
Klinika za urologiju
Klinika za dječije bolesti
Klinika za infektivne bolesti
Klinika za psihijatriju
Klinika za kožne i spolne bolesti
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Klinika za ginekologiju i porodništvo
Odjel za plućne bolesti i TBC
Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje
Klinički zavod za radiologiju
Klinički zavod za patologiju, citologiju i sudsku medicinu
Zavod za nuklearnu medicinu
Zavod za transfuzijsku medicinu
Zavod za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Centar za urgentnu medicinu i hitne prijeme
Centar za informatiku
Centar za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja
Služba centralne sterilizacije
Služba za medicinsku opskrbuE-mail: ravnateljstvo@skbm.ba
Phone: +387 (0)36 336-500 / +387 (0)36 322-712
Web address: http://skbm.ba/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more