Hospital J.U. Opća bolnica Konjic

Address: Bolnička bb
City: Konjic
Description of services:
Urgentni centar sa hitnom medicinskom pomoći
Hirurško odjeljenje (urologija, ginekologija , traumatologija i ortopedija)
Interno odjeljenje
Pedijatrijsko odjeljenje
Porodilište
Intenzivna terapija i njega
Kabinet za transfuziju
Specijalističko -konsultativne ambulante (hirurška, ortopedija,internistička sa savjetovalištima), neuropsihijatrijska sa savjetovalištima (po ugovoru), oftalmološka, kožno-venerična,onkološka (po ugovoru), urološka, ORL, Radiološka i CT kabinet
Vanbolnička(primarna) zdravstvena zaštita-pandan Domu zdravlja :
Opšta/porodičnamedicinska zdravtvena zaštita
Zdravstvena zaštita djece i učenikA (dječiji dispanzer sa savjetovalištem))
Zdravstvena zaštita žena (dispanzer za žene sda savjetovalištem)
Centar za mentalno zdravlje (psihijatar po ugovoru)
Zdravstvena zaštita radnika
Zdravstvena zaštita plućnih bolesnika (ATD sa savjetovalištem)
Higijensko-epidemiološka lužba
Stomatološka zdravstvena zaštita
Služba za fizikalnu medicinu iu rehabilitaciju
Zajednička dijagnostika za bolnicu i primarnu zdravstvenu zaštitu:
Radiološka dijagnostika (RTG i CT kabinet)
Laboratorijska dijagnostika
Ultrazvučni kabinet (kolor doppler)
EEG kasbinet
Endoskopski kabinet
ApotekaE-mail:
Phone: +387 36 726-147
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more