DZ Dom zdravlja Srbac

Address: Ljubovijska 24
City: Srbac
Description of services:
Služba porodične medicine
Stomatološka ambulanta
Služba centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Služba centra za mentalno zdravlje
Služba laboratorijske dijagnostike
Služba RTG dijagnostike
Higijensko-epidemiološka služba
Pneumofiziološka služba

E-mail: dzsrbac@teol.net
Phone: 051 745-100
Web address: http://dzsrbac.com/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more