DZ Dom zdravlja Brod

Address: Svetog Save 98
City: Brod
Description of services:
Služba porodične medicine
Stomatološka služba
Pedijatrijska služba
Služba hitne medicinske pomoći
Centar za bazičnu rehabilitaciju
UZV i radiološka služba

E-mail:
Phone: 053 663-365
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more