DZ Dom zdravlja Livno

Address: Svetog Ive 2
City: Livno
Description of services:
Služba opće/obiteljske medicine/medicine rada
Plućni dispanzer
Hitna medicinska pomoć
Dječiji i školski dispanzer
Dispanzer za žene (ginekološki)
Centar za mentalno zdravlje
Patronažna služba
Higijensko-epidemiološka služba
Centar za rani rast i razvoj

E-mail: dz.livno@gmail.com
Phone: 034 202-545 / 202-545
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more