DZ Dom zdravlja Žepče

Address: Ulica Prva 37/A
City: Žepće
Description of services:
Služba opće/porodične medicine sa polivalentnom patronažom i kučnom njegom i liječenjem
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Stomatološka služba
Pneumoftiziološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Rtg kabinet (radiolog po ugovoru)
Centar za mentalno zdravlje
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Specijalističko-konsultativna služba (internista, oftalmolog, dermatolog, radiolog, hirurg, ortoped)


E-mail: domzdravljazepce@yahoo.com
Phone: 063/352127 / 032 881-125 / 880-675
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more