DZ Dom zdravlja Kladanj

Address: XVI Muslimanske brigade 1
City: Kladanj
Description of services:
Služba porodične medicine
Služba hitne medicinske pomoći
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za kućno liječenje
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Stomatološka služba
Laboatorijska dijagnostika
Specijalističko-konsultativna služba (pedijatar)

E-mail: domzdravlja.kl@bih.net.ba
Phone: 061/163-730 / 035/369-138 / 035/369-135
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more